x

Hlavní navigace

O nás Zkouška Přihláška Pro rodiče Fotky Merch

Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ  O 

OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v rámci webových stránek www.fusionjv.eu

(dále též jen „Prohlášení“)

 

ÚVOD

 

Aby Fusion mohl fungovat a naplňovat své poslání, tak je zapotřebí mu umožnit sbírat, zpracovávat a používat Vaše osobní údaje. 

 

Toto prohlášení má za cíl vysvětlit Vám, k jakým účelům Vaše osobní údaje potřebujeme, a zároveň Vám jeho prostřednictvím chceme ukázat, že ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. 

 

 

1. KDO JSME?

 

CO MYSLÍME TERMÍNEM „FUSION“? 

 1. Tam, kde používáme termín „Fusion“ anebo „my“, máme tím na mysli podle kontextu buďto Fusion jakožto křesťanskou službu mladým lidem, anebo pokud se jedná o subjekt nadaný právní osobností, pak termínem Fusion, je myšlena v každé zemi národní organizace. Například v České republice má Fusion právní osobnost odvozenou od zapsaného spolku: 

 

Křesťanské akademie mladých, z.s., 

IČO: 66932740

sídlem Emila Pajurka 142, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaný je u Krajského soudu v Ostravě

pod sp. zn. L 3763

 

PRÁVNÍ OSOBNOST FUSIONŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

 1. Za Fusiony v jednotlivých zemích právně stojí vždy národní organizace, jejichž seznam najdete na konci tohoto Prohlášení, včetně jednotlivých kontaktů.

 

 

 

SPOLUPRÁCE S JOSIAH VENTURE

 1. Fusion pak úzce spolupracuje s americkou mezinárodní organizací:

 

Josiah Venture

P.O. BOX 4317

Wheaton, IL 60189-4317

 

2. CO JE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

TERMÍN „OSOBNÍ ÚDAJE“

 1. Termínem „Osobní údaje“ obecně odkazujeme na veškeré údaje, které ať už přímo nebo nepřímo vztahují k Vám jako osobě.  V jednotlivých státech mohou mít podle místních zákonů různé názvy jako například „osobní údaje“, „osobní data“ nebo „osobně identifikovatelné údaje“.

 

ZMĚNA TOHOTO PROHLÁŠENÍ

 1. Je možné, že čas od času bude třeba toto Prohlášení aktualizovat. Proto, prosím, pravidelně sledujte toto Prohlášení. Při větších změnách vás můžeme kontaktovat, abychom Vám dali vědět o konkrétních změnách, která jsme v tomto Prohlášení provedli.  

 

PRÁVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Fusion funguje v řadě zemí a snaží se, aby její standardy pro nakládání s osobními údaji se slučovaly s uznávanými mezinárodními principy. Přičemž vždy má přednost přímo aplikovatelný právní předpis. V Evropě vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 a v České republice navíc tuto problematiku upravuje ještě zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (GDPR).

 

 

 

3. JAKÉ DRUHY INFORMACÍ SHROMAŽĎUJEME? 

 

 1. Fusion shromažďuje zejména následující druhy osobních údajů: 

 

Kontaktní údaje: Mohou zahrnovat telefonní číslo, adresu bydliště, SMS, emailovou adresu, údaje z profilů na sociálních sítích 

 

Demografické údaje: Zahrnují informace o tom, kdo jste, kde bydlíte a jaké programy a aktivity v rámci Fusion by vás mohly zajímat. 

 

Identifikační údaje: Zahrnují jméno, datum narození, pohlaví a stav 

 

Údaje o osobních názorech: Zahrnují náboženské informace 

 

Bezpečnostní údaje: Zahrnují údaje vaše přístupové údaje jako váš login a heslo.

 

 

Údaje o vaší angažovanosti a historii v rámci Fusion. 

 

 

K ČEMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPOUŽÍVÁME? 

 1. Neprodáváme, nepronajímáme ani nepůjčujeme Vaše osobní údaje třetím osobám. Vždy naopak dbáme na to, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pouze pro účely služby Fusion, a to na základě platných a účinných zákonů. 

 

 

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

 

 1. Vaše osobní údaje získáváme následujícími způsoby:

 

Osobní kontakt: Fusion je kontaktní práce zaměřená na mezilidské vztahy a tak je možné, že jsme se o Vás dozvěděli osobní údaje na základě osobního setkání, ať už jste studenti, rodiče, učitelé nebo kdokoliv jiný, s kým jsme přišli do styku.   

 

Přímé žádosti: Například prostřednictvím webové stránky Fusion v rámci registračního procesu. Nebo v rámci jiných procesů, během nichž jste se rozhodli nám svěřit své osobní údaje. 

 

COOKIES A AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLOGIE 

 1. Cookies a další automatizované technologie:  Pokud jste navštívili webové stránky Fusion nebo jste se na nich dokonce i registrovali, tak některé Vaše osobní údaje mohly být shromážděny i prostřednictvím cookies nebo jinými automatizovanými technologiemi používanými v rámci webové stránky Fusion. 

 

GOOGLE ANALYTICS

 1. Používáme také Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, a to ke zpracování statistik o návštěvnosti používají zejména tyto osobní údaje:

 

 • IP adresu k určení přibližné Vaší lokace. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi.
 • Cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. 
 • Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se vám používal lépe, a to na všech zařízeních. 
 • S vaším souhlasem Google Analytics využijí data z partnerských reklamních systémů k odhadu vašich demografických údajů: pohlaví, věk, zájmy a zákaznické segmenty. Tato data jsou dostupná pouze agregovaně a není možné je zobrazit na úroveň jednotlivého uživatele.
 • Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. 

Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Obecně Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým. Jedinou výjimkou může být služba Fusion v jiné zemi, pokud k tomu bude dán důvod. Případně pokud si Vaše osobní údaje vyžádá oprávněný správní nebo soudní orgán na základě zákona, případně další zpracovatel na základě zpracovatelské smlouvy (například poskytovatelé web hostingu, cloudových služeb a podobně).

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 1. Všechny osoby z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska by si měli být vědomi toho, že bychom mohli postoupit Vaše osobní údaje ke zpracování mimo hranice EHP nebo Spojeného království. 

 

 

 

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA

 

 1. Pokud se rozhodnete využít jakéhokoliv z níže uvedených práv, zašlete nám e-mail na adresu: fusionadmin@kam.cz.

 

A. Právo na přístup k údajům

 

Máte právo vědět, že zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je zpracováváme, a pro jaké účely je zpracováváme. Chceme být v tomto pro Vás dobře čitelní a otevření.

 

B. Právo na úpravu a aktualizaci údajů

 

Máte právo opravovat nesprávné nebo neaktuální údaje týkající se Vaší osoby nebo je aktualizovat či upřesnit. 

 

C. Právo na smazání osobních údajů

 

Máte právo požádat nás, abychom smazali Vaše osobní údaje z následujících důvodů:

 

 1. Pokud již údaje nejsou nutné pro účel, za kterým byly shromážděny 
 2. Pokud stáhnete dříve poskytnutý souhlas tam, kde je souhlas nutný pro zpracování údajů 
 3. Pokud máte námitky proti určitému způsobu nebo účelu, jakým Fusion zpracovává údaje a Fusion nemá právní odůvodnění tyto údaje nadále zpracovávat
 4. Pokud Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem 
 5. Pokud Vaše osobní údaje musí být smazány v souladu s právními závazky
 6. Pokud byly osobní údaje nashromážděny v souvislosti s nabídkou Služeb informačních společností, jak je definováno v článku 8 odstavec 1 GDPR. 

 

Vaši žádost o to, abychom Vaše osobní údaje smazali můžeme odmítnout z následujících důvodů: 

 

 

 1. Z důvodu uplatnění práva na svobodu slova a informací 
 2. Za účelem vyhovění právním závazkům 
 3. Z důvodu veřejného zájmu, jak je popsán v článku 17 GDPR 
 4. Za účelem vytvoření, uplatnění nebo ochrany právních nároků 

 

D. Právo požadovat omezení zpracovávání osobních údajů

 

Máte právo omezit naše zpracování Vašich osobních údajů z následujících důvodů: 

 

 1. Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, můžete zažádat, abychom omezili jejich zpracování, dokud nebude ověřena jejich správnost  
 2. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezákonné, můžete buď zažádat o jejich smazání, jak je popsáno výše, nebo požádat o určitá omezení
 3. Pokud jste měli námitky ke zpracování Vašich osobních údajů a má se teprve rozhodnout, zda naše legitimní důvody zpracovávat Vaše údaje mají přednost před Vašimi právy zde popsanými

 

Tak jako u každé jiné žádosti o smazání Vašich osobních údajů máte i zde právo abychom Vás informovali o omezení ve zpracovávání Vašich osobních údajů. 

 

 

E. Právo na přenosnost údajů

 

​Máte právo nás požádat, abychom Vám zaslali Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, tak aby mohly být snadno přenosné a mohly být použity třetími stranami, za předpokladu, že:   

 

 1. jste nám tyto údaje poskytli; 
 2. zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo je požadováno pro plnění smlouvy; nebo
 3. zpracování je prováděno automaticky.

 

 

F. Právo ohradit se a automatizované individuální rozhodování 

 

Máte právo se ohradit proti našemu zpracovávání Vašich údajů, pokud je naše právní opodstatnění pro zpracování založeno na Vaší specifické situaci. Při obdržení Vaší námitky ukončíme zpracování Vašich údajů, pokud nedokážeme prokázat pádné legitimní důvody pro jejich zpracování, které by měly přednost před Vašimi právy a svobodami.

 

Obzvlášť máte právo ohradit se proti zpracovávání Vašich osobních údajů souvisejících s přímým marketingem v elektronické podobě. 

 

Také máte právo ohradit se proti našemu zpracování Vašich údajů tam, kde se rozhoduje o zpracování na základě automatických procesů, které pro Vás mají právní nebo jiný významný dopad. 

 

 

 

 

 

G. Právo odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů

 

Fusion primárně zpracovává Vaše údaje na základě našich legitimních zájmů a jiných závazků. Tam, kde jste nám dali souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, však máte právo tento souhlas odvolat a my neprodleně zareagujeme. 

 

H. Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu údajů

 

I když Vám chceme poskytnout ty nejlepší služby v souvislosti s Vašimi žádostmi a najít řešení jakéhokoli problému, který máte s Fusionem v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Každopádně však máte vždy právo obrátit se o pomoc na Váš místní úřad pro ochranu údajů nebo u něj podat stížnost. 

 

Přestože práva popsaná výše se nevztahují na ty, kteří sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tak z hlediska práv a svobod nám stále záleží na Vašich otázkách a obavách v souvislosti s Vašimi osobními údaji. Pokud tedy nesídlíte v rámci EHP nebo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, můžete Fusion nás kontaktovat. 

 

6. BEZPEČNOST

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Abychom ochránili a zabezpečili údaje, které shromažďujeme, využívá Fusion patřičné fyzické, elektronické a manažerské procesy k zabránění neoprávněnému přístupu a k udržení správnosti údajů. 

 

VISACÍ ZÁMEK A ZABEZPEČENÍ SSL

 1. Kdekoli je to možné, používá se k zakódování a k ochraně všech internetových datových přenosů vrstva bezpečných socketů (SSL). Ikona visacího zámku ve stavové liště Vašeho prohlížeče znamená, že daná stránka je bezpečná. Někdy se k ochraně a zabezpečení Vašeho soukromí používá ochrana hesla. 

 

STANDARDY PÉČE

 1. Fusion bude nadále rozšiřovat současné procesy zabezpečení a přijme nové protokoly pro zabezpečení tam, kde je to nutné, abychom naplnili standardy péče, které jsme slíbili v našich postojích a v tomto Prohlášení o soukromí. 

 

 

 

REAKCE NA POTENCIÁLNÍ NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI

 1. Fusion se také zavázal k okamžité reakci na jakékoli potenciální narušení bezpečnosti údajů a nastavil  proces pro narušení bezpečnosti údajů, který zahrnuje včasná upozornění, jak je to vyžadováno příslušnými zákony. 

 

COOKIES

 1. Údaje shromažďované prostřednictvím cookies nebo jiných technologií. Webové stránky Fusion mohou používat k Vašemu rozpoznání soubory cookies a mohou Vám dovolit se automaticky přihlásit, aniž byste museli znovu zadávat Vaše uživatelské jméno a heslo pokaždé, když navštívíte naše stránky. Soubory cookies jsou zakódované a mohou uchovávat omezené osobně identifikovatelné údaje o Vás, jako např. Vaše jméno, uživatelské jméno a emailovou adresu. Pokud je používání cookies ve Vašem prohlížeči vypnuto, můžete nadále používat webové stránky Fusion, ale při každé návštěvě po Vás bude vyžadováno zadání Vašeho hesla.

 

7. ÚDAJE, KTERÉ SOUVISÍ S DĚTMI

 

 1. Webové stránky Fusion jsou obecně informativními stránkami o Fusionu pro rodiče, přátele a děti. Žádná z webových stránek Fusionu se nesnaží vědomě získávat osobní údaje od dětí mladších 13 let, kromě situace, kdy osobní údaje musí být získány od dětí a/nebo rodičů k umožnění účasti na akcích a aktivitách Fusionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KDO ZA NÁMI STOJÍ V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH:

True Horizons – Bulgaria

Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ 24

www.istinskihorizonti.bg

 

KAM – Czech Republic

142 E. Pajurka, Frydlant n.O 739 11, Czech Republic

www.kam.cz

 

Koma – Estonia

Kaunase pst. 9a, Tartu 50704

www.k-oma.ee

 

Jauniešu Virzība – Latvia

Matisa 50B, Riga, LV-1009, Latvia

www.jauniesuvirziba.lv

 

Fala – Poland

ul. Ochabska 133, 43-430 Kiczyce, Poland

www.fala.net.pl

 

Vital – Romania

Str. Independentei, nr. 61, bl.47. sc. A, ap. 13

Loc. Medgidia 905600, Jud. Constanta, Romania

www.vital1010.ro

 

OMLADINSKI POKRET MREŽA – Serbia

Narodnog Fronta 80/511, 21000 Novi Sad, Serbia

www.mreza.org.rs

 

TCKompas – Slovakia

V. Spanyola 37, 010 01 Zilina, Slovakia

www.tckompas.sk

 

Društvo Več – Slovenia

Gozdna Pot 1a, 1261 Ljubljana, Slovenia

www.drustvovec.si

 

Epokha 2.2

Mihnovshkyh 33b kb 32, Lviv 79018, Ukraine

www.epokha.org.ua