Jak vypadá zkouška

Jak vypadá typická zkouška


17:00 - Přivítání

17:00 - Hra

17:10 – Rozezpívání


17:15 - Píseň 1

17:30 - Píseň 2

18:00 –Oznámení

18:10 – Pauza

 

18:20 - Horké křeslo

18:30 - Zamyšlení

 

18:45 - Píseň 2 zopakování

18:50 - Píseň 3

19:00 - Jídlo


ge text